Otwarcie na Ducha

Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz /jeszcze/ znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.  J 15,26-27;16,12-15

 

OBRAZ DO MODLITWY

Spróbujmy znaleźć się razem z Jezusem i apostołami w Wieczerniku, gdzie w czasie mowy pożegnalnej przed swoją męką Jezus obiecuje im Ducha Świętego.

 

PROŚBA O OWOC MODLITWY

Prośmy, byśmy otworzyli się na przyjęcie Ducha Świętego i dla wszelkich innych łask, którymi chce On nas obdarzyć.

 

1. Duch Pocieszyciel będzie razem z uczniami świadczył o Jezusie

 

Jezus w mowie pożegnalnej w Wieczerniku ponawia obietnicę Ducha  Świętego jako Pocieszyciela oraz tego, który daje moc do bycia Jego świadkami. Ta obietnica spełni się w dzień Zesłania Ducha Świętego. Przypomnijmy sobie jaka nastąpiła przez to zmiana w postawie Piotra. Kiedy stoi przed Sanhedrynem, przed tymi którzy skazali Jezusa na śmierć, to napełniony Duchem Świętym wpierw ich naucza, a po ich dalszych groźbach stwierdza: Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli [por. Dz 4,1-22].

 

Czy czuję w sobie odwagę do świadczenia o Jezusie, by mówić o tym co doświadczyłem w relacji z Nim?

 

2. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie

 

Okazuje się jednak, że jest jeszcze sporo spraw, które Jezus miałby do przekazania swoim apostołom, ale ma On poczucie, iż na razie nie są na to przygotowani, że może to być dla nich za trudne. Nie wiemy czego dotyczą te sprawy które na razie przerastają zdolności przyjęcia i zrozumienia ze strony słuchaczy, ale Jezus znając ich dogłębnie nie chce ich nadmiernie obciążać.

 

Jezus zna także nasze możliwości, nasze przygotowanie na przyjęcie pewnych prawd i też nie wymaga od nas czegoś, co nas przerasta. To oczywiście nie oznacza, że tego nigdy nie poznamy i nie zrozumiemy. Potrzeba jednak czasu, cierpliwości w dorastaniu i w poszukiwaniu.

 

Czy jest we mnie chęć, by coraz lepiej poznawać naukę Jezusa? Co robię by Duch Święty mógł być dla mnie przewodnikiem na tej drodze? 

 

3. Duch Prawdy doprowadzi was do pełnej prawdy

 

Skoro jeszcze nie wszystko może Jezus przekazać apostołom, stąd ponowna obietnica o pomocy Ducha Świętego jako Ducha Prawdy, który gdy przyjdzie, po wniebowstąpieniu Jezusa,  doprowadzi ich do całej prawdy. Apostołowie mają cierpliwie czekać na Ducha, który przyjdzie w miejsce Jezusa i będzie w nich kontynuował Jego nauczanie.

 

Czy pozwalamy Duchowi pogłębiać prawdę o Bogu znaną nam z Jego Słowa? Czy pozwalamy Mu pogłębiać prawdę o nas samych jako dzieciach miłującego Ojca?

 

ROZMOWA KOŃCOWA

Prośmy o coraz pełniejsze otwarcie na Ducha Świętego i na to, czym chce nas obdarzać.

 

O. Tadeusz Hajduk SJ

Fot.: Ostatnia Wieczerza, Leandro Bassano, Public domain, Wikimedia Commons