Duch Święty was wszystkiego nauczy
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go  i przyjdziemy do niego, i i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowa słów moich. AS nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który mnie posłał, Ojca.

To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu. On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem.
J 14, 23b – 26

Obraz do medytacji
Jestem pośród uczniów. Są smutni, wewnętrznie rozdarci, bo ich oczekiwania rozwiały się. Ze swoimi obawami czy lękami jestem z nimi.

Modlitwa przygotowawcza     
Poproszę, aby Bóg w Duchu Św. napełnił moje serce spokojem i radością.

1. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać.

Uświadom sobie i trwaj w obietnicy Jezusa: On pragnie przebywać we mnie. Pragnie we mnie zamieszkać. Jezus i Ojciec czekają na Twoje zaproszenie, aby mogli przyjść i we mnie zamieszkać. A zatem należy niesamowicie umieć kochać, być mocnym duchowo, żeby wejść w świat Boga będąc dalekim od dzisiejszej zasady życiowej jakoś to będzie.

Trwaj w świadomości postawy Chrystusa, że każdy, kto Go miłuje, i zachowuje Jego naukę i zachowuje Jego naukę, przebywa z Bogiem. Ale kto kocha Jezusa, kocha Go w ludziach, ten, kto spełnia to, czego Bóg od niego oczekuje – ma w sobie życie Boże.

2. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna (J 14,16).

Zatrzymaj się na tą wypowiedzią: innego obrońcę, pomocnika pocieszyciela. Duch Święty będzie mieszkał miedzy nimi, wtedy gdy Pan Jezus nie będzie już dłużej pośród nich obecny fizycznie. Duch Św. przypomni im to wszystko, co Jezus im powiedział i nie pozwoli o tym zapomnieć.        

Rozmowa końcowa
Boże mój, Ciebie pragnie moja dusza.

o. Stanisław Majcher SJ