Duszpasterstwo Trzeźwości na „Górce” w Zakopanem jest bez wątpienia swoistym fenomenem nie tylko na Podhalu, ale i w Polsce. Kolejne lata z pewnością przyniosą nowe doświadczenia i spostrzeżenia w tej materii, niemniej już dzisiaj można powiedzieć, że fenomen ten wynika w znacznej mierze z codziennego doświadczenia, które wpisane jest w życie tutejszej społeczności. Tak, jak tutejsze trudne warunki klimatyczne mają niewątpliwy wpływ na codzienne życie górali, tak też w relacji do Boga, to ludzkie doświadczanie stanowi ważny czynnik uświadamiający rolę i potęgę Stwórcy w życiu jednostek i rodzin. Na Podhalu słowo dane Bogu ma swoją wartość.

Gdy patrzymy na początki tej działalności, statystyki nie były powalające. Kolejne lata pokazały jednak, że ta droga jest właściwa i bardzo potrzebna. Wytarte na aparacie telefonicznym cyfry: 5 0 7 (pod tym numerem przywołuje się kapłana pełniącego dyżur w kaplicy), świadczą o tym, że numer 507, jest bardzo często w użyciu.

To pokazują przede wszystkim statystyki ukazujące ilość ślubujących na przestrzeni lat, a szczególnie w ostatnich trzydziestu latach. Kilka danych z początków działalności, pokazuje, dynamikę rozwoju tej posługi.

Liczba ślubujących na wybranych przestrzeni lat:

 

1971 5
1975 12
1978 189
1979 311
1990 1666
1991 2003
1992 1893
1993 1909
1994 1766
1995 1860
1996 1822
1997 1916
1998 2053
1999 2040
2000 2430
2001 2317
2002 2615
2003 2569
2004 2557
2005 2859
2006 3363
2007 3624
2008 4076
2009 4272
2010 4650
2011 5040
2012 5173
2013 4963
2014 5161
2015 5223
2016 4883
2017 5140
2018 4775
2019 5285
2020 5235
2021 5698

 

Jak każda działalność, tak i posługa w Duszpasterstwie Trzeźwości, wymaga zaangażowania konkretnych osób. Na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat, działalność ta wymaga systematyczności i zaangażowania co najmniej kilku osób, które podejmują codziennie to zadanie. Kapłan dyżuruje codziennie, z wyjątkiem Bożego Narodzenia i Wielkanocy, w godzinach od 8:30 do 17:30. W ciągu dnia nie ma żadnej przerwy. Dostępność kapłana, który przyjmuje ślubowanie, a także posługuje w konfesjonale, ma ogromne znaczenie. Ślubujący to wiedzą i cenią sobie tę postawę. Warto też podkreślić, że na „Górce” od 2004 roku nie ma dyspens!

Tym, oto sposobem, powstała na przestrzeni lat lista jezuitów, posługujących w tym duszpasterstwie. Wydaje się, że przy okazji jubileuszu 50-lecia Duszpasterstwa Trzeźwości na „Górce”, takie zestawienie jest potrzebne i celowe. Pokazuje bowiem, jak Towarzystwo Jezusowe realizuje w praktyce ideały, które wpisane są w jego początki. W roku jubileuszowym 500-lecia nawrócenia św. Ignacego z Loyoli – założyciela zakonu jezuitów i 400-lecia Jego kanonizacji, niech to będzie kolejna karta ukazująca otwartość i dyspozycyjność jezuitów we współczesnym świecie.

Lista kapłanów Towarzystwa Jezusowego pracujących w Duszpasterstwie Trzeźwości na „Górce” w Zakopanem:

Baran Andrzej 2004 – 2007

Berwecki Paweł 2020 – nadal

Domaradzki Józef 2008 – nadal

Drąg Antoni 2018 – 2019

Gęgotek Andrzej 2013 – 2018

Gruszka Jan 2018 – nadal

Hubicki Jacek 2015 – 2018

Konieczny Jerzy 2017 – nadal

Konenc Maciej 2006 – 2012

Krupa Wojciech 1971 – 1981

Loska Tadeusz 2011 – 2019

Mika Władysław 2007 – 2013

Możdżeń Józef 1992 – 2010

Ożóg Jan 1998 – 2004

Skrzymowski Zbigniew 2012 – 2014

Trela Franciszek 1993 – 2013

Kaplica trzeźwości to miejsce, gdzie nie ma gotowego scenariusza działania. Pomimo wielu lat kapłaństwa i osobistego doświadczenia, każdego z nas, kapłanów tutaj posługujących, spotykają swoiste „niespodzianki”. Wtedy okazuje się, że ludzkie normy mają się nijak do Bożego Miłosierdzia i nie pozostaje nic innego, jak nie przeszkadzać Opatrzności w tym działaniu.

 

Niech Pan będzie w tym dziele uwielbiony!

Jan Gruszka SJ