Author: Maciej Szczęsny SI

Pierwsza Niedziela Adwentu (A) – Mt 24, 37-44 – 1 grudnia 2019

Wybudzać się z iluzji Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego.… Czytaj dalej