Rok 2007 (C)

24 Niedziela Zwykła [Łk 15,1-10] – 16.09.2007

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 24 Niedzieli zwykłej – 16.09.2007   HISTORIA: Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi.” Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie?… Czytaj dalej

23 Niedziela Zwykła [Łk 14, 25-33] – 9.09.2007

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 23 Niedzieli zwykłej – 9.09.2007   HISTORIA: A szły z Jezusem wielkie tłumy. On zwrócił się i rzekł do nich: „Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem.… Czytaj dalej

22 Niedziela Zwykła [Łk 14,1.7-14] – 2.09.2007

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 22 Niedzieli zwykłej – 2.09.2007   HISTORIA: Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: „Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego.… Czytaj dalej

NMP Częstochowskiej [J 2, 1-11] – 26.08.2007

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z Uroczystości NMP Częstochowskiej – 26.08.2007   HISTORIA: Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina.” Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto?… Czytaj dalej

19 Niedziela Zwykła [Łk 12, 35-40] – 12.08.2007

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 19 Niedzieli zwykłej – 12.08.2007   HISTORIA: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! A wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze.… Czytaj dalej

18 Niedziela Zwykła [Łk 12, 13-21] – 05.08.2007

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 18 Niedzieli zwykłej – 5.08.2007   HISTORIA: Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem.” Lecz On mu odpowiedział: „Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?” Powiedział też do nich: „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa [we wszystko], życie jego nie jest zależne od jego mienia.” I opowiedział im przypowieść: „Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole.… Czytaj dalej

17 Niedziela Zwykła [Łk 11,1-13] – 29.07.2007

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 17 Niedzieli zwykłej – 29.07.2007   HISTORIA: Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: „Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów.” A On rzekł do nich: „Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo!… Czytaj dalej