Z praktyki życiowej

Nie tłum swoich pragnień

Pragnienia są ważnym nośnikiem życiowej energii. Pozwalają wznieść się ponad chwilowe niepowodzenia, doświadczane braki materialne czy przeżywane trudności duchowe, zarzucając kotwicę na przeciwległym brzegu, który jest krainą pomyślności, lepszej kondycji materialnej i duchowej. Pragnienia przenoszą człowieka z ubóstwa w bogactwo, ze stanu biedy w stan posiadania.… Czytaj dalej

Miejsce tęsknoty i nadziei oraz krzywdy i cierpienia

Trwała miłość jest najważniejszą ludzką tęsknotą i nadzieją. Jednak to, co bywa największą nadzieją i tęsknotą, staje się też często miejscem wielkich krzywd i cierpienia. Pojęcia miłości i cierpienia ściśle się ze sobą łączą. Im bardziej jesteśmy spragnieni miłości i uczucia, tym więcej oczekujemy jej od osób, które kochamy.… Czytaj dalej