CNOTA UMIARKOWANIA – ŚW. JAN PAWEŁ II

CNOTA UMIARKOWANIA – ŚW. JAN PAWEŁ II

PRZEMÓWIENIE OJCA ŚW. JANA PAWŁA II WYGŁOSZONE 22 LISTOPADA 1978 R. W CZASIE ŚRODOWEJ AUDIENCJI OGÓLNEJ Wciągu tego pierwszego miesiąca mojej papieskiej posługi staram się wypełnić „testament” mego umiłowanego poprzednika Jana Pawła I. Nie zostawił nam -jak...