Dostępność terminów prosimy sprawdzać w zakładce „Zgłoś się”.

Program na 2022 rok


FUNDAMENT

 •   8 – 13 stycznia 2022
 •   1 – 6 lutego 2022
 •   4 – 9 marca 2022
 •   2  – 7 kwietnia 2022
 • 17 – 22 maja 2022
 • 25 – 30 czerwca 2022
 • 12 – 17 lipca 2022
 • 23 – 28 sierpnia 2022
 • 27 września – 2 października  2022
 • 25 – 30 października 2022
 • 15 – 20 listopada 2022
 • 10 – 15 grudnia 2022

 

ĆWICZENIA DUCHOWE [PO FUNDAMENCIE]

 • 22 – 30 stycznia 2022               – I, II, III, IV,
 •   8 – 16 lutego 2022                   – I, II, III, IV,
 • 12 – 20 marca 2022                  – I, II, III, T1
 • 19 – 27 kwietnia 2022               – I, II, IV,  Synteza klasyczna
 •  7 – 15 maja 2022                      – I, II, IV, T2
 •  7 – 15 czerwca 2022                 – I, II, III, IV,
 •  2 – 10 lipca 2022                      – I, II, III, IV,
 • 10 – 18 września 2022               – I, II, III, IV, Synteza klasyczna
 • 15 – 23 października 2022             – I, II, III, IV,
 •  5 – 13 listopada 2022                 – I, II, III, IV, T3
 • 29 listopada – 7 grudnia   2022  – I, II, III, IV, T4
 • 29 grudnia– 6 stycznia 2023      – I, II, III, IV

[Na Syntezę klasyczną zapraszamy po odprawieniu 4. Tygodnia Ćwiczeń]

 

REKOLEKCJE TEMATYCZNE

(Mogą w nich uczestniczyć osoby, które odprawiły przynajmniej Pierwszy i Drugi Tydzień Ćwiczeń Duchownych)

T1 – Jan – syn gromu, którego Jezus umiłował – o. Tadeusz Hajduk SJ

Będziemy na tych rekolekcjach z apostołem Janem, umiłowanym uczniem Jezusa. Takie określenie nadaje sobie on sam w swojej ewangelii. Pozostali ewangeliści nie nazywają go w ten sposób, lecz mówią o nim i jego bracie Jakubie; boanerges tzn. synowie gromu. Kontemplując jego relację z Jezusem będziemy starali się pogłębiać naszą otwartość na uczenie się w szkole Jezusa.

T2 – Bóg bliski –  o. Jerzy Sermak SJ

Bóg, który w człowieku chce widzieć swój obraz i podobieństwo nieustannie zbliża się do nas. W Starym Testamencie czyni to przez dzieło stworzenia, a potem przez prowadzenie swego ludu do Ziemi Obiecanej. Prawo i Prorocy to najważniejsze znaki Boga zatroskanego o przymierze z ludźmi. W Nowym Testamencie Bóg zbliżył się do nas najpełniej, stając się w Chrystusie jednym z nas. W odpowiedzi oczekuje przyjęcia tej bliskości, jako najpewniejszej drogi do zbawienia. Rekolekcje mają nam pomóc zrozumieć, że nie tylko Bóg jest nam bliski, ale że i my możemy być bliżsi Jemu.

T3 – Śladami św. Pawła – o. Jerzy Mordarski SJ

„Człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami” (Paweł VI). Takim świadkiem wiary i gorliwości apostolskiej jest dla nas św. Paweł. Podążając jego śladami będziemy przyglądać się jego drodze wiary, aby lepiej zrozumieć historię własnego życia i osobistego powołania.

T4 – W szkole Jezusa uczymy się relacji – o. Tadeusz Hajduk SJ

Każda proponowana kontemplacja będzie nam ukazywała osobę Jezusa w Jego relacjach i my chcemy te relacje zgłębić by je wprowadzać w nasze życie. I o to będziemy prosili w każdej kontemplacji w modlitwie prośby o owoc modlitwy. Równolegle będziemy jednak obserwowali w tych relacjach postawy bliskich Jezusowi ludzi by od nich uczyć się naszej postawy wobec Jezusa. Zatem optyka jest podwójna: uczymy się relacji od Jezusa i uczymy się relacji z Jezusem.

 

SESJE WEEKENDOWE POŁĄCZONE Z WYPOCZYNKIEM

Propozycja składa się w dwu części: 1) Sesja skupieniowa na podany temat [od piątku godz. 17.oo do niedzieli godz. 12.oo]; 2) możliwość wypoczynku [od niedzieli godz. 12.oo do czwartku godz.12.oo; wypoczynek można samemu sobie zorganizować albo skorzystać z propozycji wycieczek z prowadzącym sesję: w poniedziałek, wtorek i środę]. Można skorzystać tylko z pierwszej części albo z obydwu.

 • 25 – 31 marca 2022 – o. Tadeusz Hajduk SJ – Modlitwa w szkole św. Ignacego
 • 7 – 13 października – o. Tadeusz Hajduk SJ – Życie modlitwy, jej rozwój i trud

 

REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE

 • 21 – 24 listopada 2022 – o. Robert Więcek SJ

 

WĘDROWANIE Z BOGIEM

Propozycja zawiera codzienne wycieczki  (po śniadaniu do kolacji) z prowadzącym oraz wspólną eucharystię na rozpoczęcie dnia, a także krótką adorację i konferencję duchową wieczorem.

 • 31 maja – 5 czerwca 2022 – o. Edward Czaja SJ
 • 1 – 7 sierpnia 2022 –  o. Jacek Poznański SJ

MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEGO WYPOCZYNKU I MODLITWY

Taka forma pobytu jest możliwa w okresie kiedy nie ma grupy odprawiającej rekolekcje. Prosimy tego typu pobyt uzgadniać telefonicznie z o. Superiorem Janem Gruszką SJ (tel. 797 907 701).