Terminarz 2023

Dostępność terminów prosimy sprawdzać w zakładce „Zgłoś się”.

Program na 2023 rok


FUNDAMENT

 • 10 – 15 stycznia 2023
 •   7 – 12 lutego 2023
 •   7 – 12 marca 2023
 • 11  – 16 kwietnia 2023
 • 16 – 21 maja 2023
 •  6 – 11 czerwca 2023
 • 11 – 16 lipca 2023
 • 22 – 27 sierpnia 2023
 • 30 września – 5 października 2023
 • 17 – 22 października 2023
 • 14 – 19 listopada 2023
 •  8 – 13 grudnia 2023

 

ĆWICZENIA DUCHOWE [PO FUNDAMENCIE]

 • 17 – 25 stycznia 2023                – I, II, III, IV, T1
 • 14 – 22 lutego 2023                   – I, II, III, IV, T2
 • 14 – 22 marca 2023                   – I, II, III, T3
 • 18 – 26 kwietnia 2023                – I, II, IV,  Synteza klasyczna
 • 6 – 14 maja 2023                       – I, II, IV, T4
 • 13 – 21 czerwca 2023                 – I, II, III, IV, T5
 • 1 – 9 lipca 2023                        – I, II, III, IV, T1
 • 9 – 17 września 2023                 – I, II, III, IV, Synteza klasyczna
 • 7 – 15 października 2023          – I, II, III, IV, T2
 • 4 – 12 listopada 2023                 – I, II, III, IV, T3
 • 28 listopada – 6 grudnia   2023  – I, II, III, IV, T4
 • 29 grudnia 2023 – 6 stycznia 2024  – I, II, III, IV, T5

[Na Syntezę klasyczną zapraszamy po odprawieniu 4. Tygodnia Ćwiczeń]

 

REKOLEKCJE TEMATYCZNE

(mogą w nich uczestniczyć osoby, które odprawiły przynajmniej Pierwszy i Drugi Tydzień Ćwiczeń duchownych, ale najlepiej odprawiać je już po skończeniu wszystkich Tygodni Ćwiczeń)

T1 – Śladami św. Pawła – o. Jerzy Mordarski SJ

„Człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami” (Paweł VI). Takim świadkiem wiary i gorliwości apostolskiej jest dla nas św. Paweł. Podążając jego śladami będziemy przyglądać się jego drodze wiary, aby lepiej zrozumieć historię własnego życia i osobistego powołania.

T2 – Panie, daj mi poznać siebie, abym poznał Ciebie – o. Jerzy Sermak SJ

Jezus w Ewangelii objawia nam nie tylko Ojca, ale także nas samych. Pomaga zobaczyć nasze słabości, ale także i nasze dobre strony. Każe uwierzyć w siebie i odkryć w sobie nie tylko zło, ale i dobro. Wzywa nie tylko do tego, żeby zwalczać grzech, ale przede wszystkim, żeby rozwijać cnoty i pomnażać dobro w nas i wokół nas. Uczy prostej metody walki ze złem: „Nie daj się złu zwyciężyć, ale zło dobrem zwyciężaj”. Im więcej w nas dobra, tym mniej zła i tym bliżej jesteśmy Bożego Ideału: „Bądźcie doskonali, jak Ojciec Wasz jest doskonały”. Rekolekcje to czas poznawania siebie i Boga.

T3 – Z Maryją przy Jezusieo. Tadeusz Hajduk SJ

O Maryi dowiadujemy się niewiele z ewangelii, ale to co tam znajdujemy jest dla nas jak zawsze najważniejsze. W tych rekolekcjach będziemy kontemplowali jej relację z Jezusem od poczęcia do wniebowstąpienia. Zobaczymy jak z matki staje się wychowawczynią, a potem uczennicą swego Syna. Stanie się tak Maryja naszą wychowawczynią ale i od Jezusa razem z nią będziemy się uczyli Jego postaw.

T4 – (nie) Przyjaciele Jezusa. – o. Maciej Konenc SJ

Już sam tytuł tych rekolekcji jest wieloznaczny. Przyjaciele-nieprzyjaciele. Będziemy rozważać, przyglądać się osobom Bliskim Jezusowi – szczególnie apostołom (ale nie tylko) – którzy byli Mu najbliżsi. Jak wyglądała ich relacja do Jezusa, wręcz ich przyjaźń, i jak to się stało, że w niektórych (ważnych!) sytuacjach zawodzą, stają się „nieprzyjaciółmi”. W ich postawach postaramy się odnaleźć siebie samych, aby jak to możliwe uniknąć takich „wpadek życiowych”. By nasz wybór Jezusa i Jego drogi był mocniejszy, stanowczy.

T5 – Jezus formuje uczniów i uczennice  – o. Tadeusz Hajduk SJ

Pragniemy przeżyć te rekolekcje, jako doświadczenie Jezusa, który jest nami zainteresowany i pragnie z nami dzielić się swoim życiem, by nas przez to do siebie przybliżyć i przy okazji też czegoś nauczyć. Poszczególne sceny chcemy przeżyć z perspektywy apostołów i grupy kobiet galilejskich formowanych przez Jezusa: co widzą, co słyszą, jakie to w nich wywołuje odczucia, szczególnie do osoby Jezusa, czego od Niego się przy okazji uczą.

 

SESJA WEEKENDOWA POŁĄCZONA Z WYPOCZYNKIEM

 • 24 – 30 marca 2023 – o. Tadeusz Hajduk SJPrzypatrzcie się powołaniu waszemu

Propozycja składa się w dwu części: 1) Sesja skupieniowa na podany temat [od piątku godz. 17.oo do niedzieli godz. 12.oo]; 2) możliwość wypoczynku [od niedzieli godz. 12.oo do czwartku godz.12.oo; wypoczynek można samemu sobie zorganizować albo skorzystać z propozycji wycieczek z prowadzącym sesję: w poniedziałek, wtorek i środę]. Można skorzystać tylko z pierwszej części albo z obydwu.

 • 23 – 29  czerwca 2023 – o. Paweł Berwecki SJ, Bożena Morawska, Danuta Bomba – Jak radzić sobie ze wstydem – Sesja weekendowa dla DDA i DDD 

Propozycja składa się w dwu części: 1) Sesja skupieniowa na podany temat [23-25 czerwca]; 2) możliwość wypoczynku [26-29 czerwca]. Można skorzystać tylko z pierwszej części albo z obydwu.

Wstyd, jak każde uczucie, jest dobry i potrzebny dla naszego rozwoju. Może jednak, wskutek niezaspokojenia podstawowych potrzeb w dzieciństwie, stać się wstydem niezdrowym, owładnąć nami, zniewalać nas. 

W czasie sesji będziemy odróżniać wstyd konstruktywny – zdrowy od wstydu destrukcyjnego – toksycznego. Przypatrzymy się źródłom wstydu toksycznego i jego konsekwencjom. Spróbujemy oswoić nasz wstyd i odkryć maski, za pomocą których go ukrywaliśmy. Zapoczątkujemy (albo będziemy kontynuować) drogę „leczenia” niezdrowego wstydu. Doświadczymy jak w drodze do zdrowia pomocne jest otwarcie swojego serca w spotkaniu z Bogiem i człowiekiem oraz wsparcie grupy.

Sesja odbędzie się w klimacie skupienia, modlitwy, ale będzie też czas na rozmowy indywidualne z prowadzącymi oraz pracę w grupie. Ze względu na charakter warsztatowy ilość miejsc ograniczona do 20.

SESJA WEEKENDOWA

 • 15 – 17 grudnia 2023 – o. Tadeusz Hajduk SJOwoc Ducha w  życiu i nauczaniu Jezusa

Sesja od piątku godz. 17.oo do niedzieli godz. 12.oo. Po tej sesji dla chętnych jest możliwość wypoczynku indywidualnego przez kilka dni, do czwartku godz.12.oo. Wypoczynek trzeba samemu sobie zorganizować, dom zapewnia noclegi i wyżywienie.

 

REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE

 • 21 – 24 listopada 2023 – o. Robert Więcek

 

WĘDROWANIE Z BOGIEM

Propozycja zawiera codzienne wycieczki  (po śniadaniu do kolacji) z prowadzącym oraz wspólną eucharystię na rozpoczęcie dnia, a także krótką adorację i konferencję duchową wieczorem.

 • 25 lutego – 3 marca 2023 – o. Maciej Konenc SJ
 • 23 – 29 maja 2023 – o. Edward Czaja SJ
 • 31 lipca – 6 sierpnia 2023 –  o. Jacek Poznański SJ
 • 24 – 30 października 2023 – o. Tadeusz Hajduk SJ

 

MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEGO WYPOCZYNKU I MODLITWY

Taka forma pobytu jest możliwa w okresie kiedy nie ma grupy odprawiającej rekolekcje. Prosimy tego typu pobyt uzgadniać telefonicznie z o. Superiorem Janem Gruszką SJ (tel. 797 907 701)