Wędrowanie z Bogiem

W czasie epidemii pod pewnymi ograniczeniami, o których niżej, zapraszamy na Wędrowanie z Bogiem w dodatkowych terminach:

 

 

Można skrócić lub wydłużyć pobyt.

Pobyt z wyżywieniem: 100 zł/dobę

 

W trosce o bezpieczeństwo w Domu Rekolekcyjnym na Górce podejmujemy następujące działania:

 1. Nie przyjmujemy osób z jakimikolwiek objawami choroby (przeziębienia, itp.).
 2. Osoby przyjeżdżające indywidualnie kwaterowane są w pokojach jednoosobowych, przyjeżdżające w parach (małżeństwa) kwaterowane mogą być w pokojach dwuosobowych.
 3. W miejscach dostępnych dla gości (sekretariat – recepcja, wejście do kaplicy, kawiarence, klatki schodowe) znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
 4. Każdego dnia regularnie dezynfekujemy powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki świateł, uchwyty, poręcze krzeseł, powierzchnie płaskie.
 5. Nie przyjmujemy wizyt osób niezakwaterowanych.
 6. Toalety wspólne będą zamknięte.
 7. Pokoje przed przyjazdem gości są standardowo dokładnie sprzątane i dodatkowo jest w nich przeprowadzana dezynfekcja wszystkich powierzchni dotykowych (w tym krzeseł, poręczy krzeseł, biurek, półek, itp.) i łazienki. Są one również gruntownie wietrzone.
 8. Wszystkie pomieszczenia konferencyjne są regularnie wietrzone i dezynfekowane.
 9. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w salach konferencyjnych zapewniamy minimum dwumetrowy odstęp między osobami.
 10. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Mszę św. sprawujemy w kaplicy rekolekcyjnej dla grup stacjonarnych 2m między osobami lub w kościele – jedna osoba na 15 m2 – u nas 19 osób.
 11. Posiłki serwujemy wg aktualnie obowiązujących przepisów.
 12. Nasi pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni do funkcjonowania w nowych warunkach i w trakcie całego spotkania będą przestrzegali obowiązujących zasad:
 • Noszą osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków. 
 • Zachowują bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (wg rekomendacji są to 2 metry).
 • Regularnie często i dokładnie myją ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekują osuszone dłonie odpowiednim środkiem.
 • Podczas kaszlu i kichania będą zakrywają usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, którą niezwłocznie wyrzucają, a ręce dezynfekują.
 • Starają się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Dokładają wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Będą pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak: słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
 • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) sprzątają powierzchnie wspólne, z którymi stykają się nasi goście, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, że będziemy natychmiast reagować na zmieniającą się sytuację epidemiologiczną w Polsce.

 

Gości prosimy, aby podczas korzystania z miejsc wspólnych (dom rekolekcyjny, Kościół, kawiarenka, ogród) wszyscy:

 • zakrywali nosa i ust przy pomocy maseczek ochronnych lub części garderoby (także zakrywania łokciem ust w przypadku odkaszliwania);
 • zachowali w miarę możliwości odstępu ok. 2 metrów od siebie;
 • często dezynfekowali ręce w miejscach do tego wyznaczonych;
 • zgłaszali odpowiedzialnym lub prowadzącym rekolekcje/sesje symptomów pogorszenia się stanu zdrowia (podwyższona temperatura ciała, osłabienie, katar, kaszel).

W związku z powyższym, prosimy o przywiezienie ze sobą niezbędnej ilości maseczek ochronnych.

Zgodnie z zarządzeniem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dn. 12.03.2020 r., zachęcamy do przyjmowania Komunii Świętej na rękę, co jest jednym ze zwyczajnych sposobów jej przyjmowania, a w obecnym czasie dodatkowo uzasadnionym troską o bezpieczeństwo bliźnich.