Aby zgłosić się, prosimy wybrać właściwy termin i wypełnić kwestionariusz.

Na liście podane są wszystkie dostępne aktualnie terminy, na które mamy wolne miejsca (na kolejne nie ma jeszcze zapisów!).

  • Proszę pamiętać, że wypełnienie formularza nie gwarantuje możliwości wzięcia udziału w rekolekcjach – potwierdzenie lub odmowę wysyłamy drogą mailową.
  • Przed zgłoszeniem się na rekolekcje – prosimy przeczytać o poszczególnych rodzajach rekolekcji tutaj.

 

Fundament

Ćwiczenia duchowne

Sesje weekendowe

  • Brak wolnych miejsc ( Jak zmagać się z demonem smutku, gniewu i acedii. Na podstawie Ewagriusza z Pontu i innych ojców pustyni (Józef Augustyn SJ, Piotr Słabek)
  • 2 – 4 lutego 2018 (o. Dariusz Piórkowski SJ – O duchowym perfekcjonizmie)

Sesje z wypoczynkiem

Nartorekolekcje

Wędrówki z Bogiem

Rekolekcje kapłańskie