Aby się zgłosić, wybierz właściwy dla Ciebie termin.

  • Pamiętaj, że wypełnienie formularza nie gwarantuje możliwości wzięcia udziału w rekolekcjach – potwierdzenie lub odmowę otrzymasz drogą mailową.
  • Zanim zgłosisz się na rekolekcje – przeczytaj o poszczególnych rodzajach rekolekcji tutaj.

 

Fundament

 

Ćwiczenia duchowne

Sesje weekendowe

  • 24-26 listopada 2017  ( Jak zmagać się z demonem smutku, gniewu i acedii. Na podstawie Ewagriusza z Pontu i innych ojców pustyni (Józef Augustyn SJ, Piotr Słabek)
  • 2 – 4 lutego 2018 (o. Dariusz Piórkowski SJ – O duchowym perfekcjonizmie)

Sesje z wypoczynkiem

Nartorekolekcje

Wędrówki z Bogiem

Rekolekcje kapłańskie