Pragnę gorąco podziękować Bogu za dar rekolekcji ” Fundament” w roku Wiary.

W tej ciszy “pustyni” wśród pięknych szczytów gór,

każdy mógł spotkać i usłyszeć Boga ,

wielbić Go, dziękować i prosić szczególnie o wzrost wiary.
Podczas tych rekolekcji nauczyłam się medytacji

i wzrosło we mnie zaufanie do Boga. 

Pragnę każdego dnia oddawać Bogu wszystko, szczególnie to co trudne,

gdyż dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych.
Modlitwa i Eucharystia daje siłę moc i Bożą energię

do pokonywania różnych trudności.

Wierzę , że przy pomocy Łaski Bożej wypełnię postanowienia rekolekcyjne

tj. medytację raz w tygodniu oraz codzienny rachunek sumienia.
Zawsze codziennie wieczorem podziękuję Bogu

za wszystkie dary otrzymane w ciągu dnia,

za modlitwę i wszystko co mi było dane przeżyć, za spotkane osoby.
Zastanowię się jaka była moja odpowiedź

odnośnie miłości Boga i bliźniego.

Ufam ,że wszystko co doświadczyłam podczas rekolekcji

będzie owocowało wzrostem mojej wiary

i tych wszystkich z którymi będę się spotykać.
Pragnę razem z Maryją wielbić Boga za to wszystko,

co uczynił w moim życiu i życiu całej mojej rodziny.