Author: Dariusz Piórkowski SJ

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (C) – Łk 24, 46-53 – 2 czerwca 2019

Radosny chrześcijanin wie, po co żyje Jezus powiedział do swoich uczniów: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca.… Czytaj dalej

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (C) – J 20, 1-9 – 21 kwietnia 2019

Gdzie jest żyjący Chrystus? Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».… Czytaj dalej

V Niedziela Wielkiego Postu (C) – J 8, 1-11 – 7 kwietnia 2019

Jak Jezus ratuje od śmierci? Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie.… Czytaj dalej