Rok 2019 (C)

Zesłanie Ducha Świętego (C) – J 14, 15-16. 23b-26 – 9 czerwca 2019

Ależ jesteśmy szczęściarzami Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy.… Czytaj dalej

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (C) – Łk 24, 46-53 – 2 czerwca 2019

Radosny chrześcijanin wie, po co żyje Jezus powiedział do swoich uczniów: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca.… Czytaj dalej

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (C) – J 20, 1-9 – 21 kwietnia 2019

Gdzie jest żyjący Chrystus? Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».… Czytaj dalej