V Niedziela Zwykła (C) – Łk 5, 1-11 – 10 lutego 2019

V Niedziela Zwykła (C) – Łk 5, 1-11 – 10 lutego 2019

Niełatwo oderwać się od siebie Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do...

IV Niedziela Zwykła (C) – Łk 4, 21-30 – 3 lutego 2019

Niepoprawny Jezus i agresja Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: «Czy nie jest to...