POSŁANIEC SERCA JEZUSOWEGO
Wprowadzenie

      Boga oraz kolejne artykuły Wyznania wiary da się opisać przede wszystkim słowem, które z jednej strony jest wieloznaczne, subtelne – o czym przekonuje poezja; z drugiej strony jest jednoznaczne, twarde – czego dowodzi nauka, wiedza. Wiara, aby trwać, aby się pomnażać potrzebuje słowa – pięknego i zarazem konkretnego. Lecz wiarę da się też opisać obrazem. Wiarę zakodowaną w obrazie charakteryzuje między innymi to, iż nie ogranicza się do jednego jedynego płótna, ale jest ukryta w wielu.
   Z okazji Roku Wiary zadaliśmy sobie trud odszukania niektórych takich dzieł malarskich, które są zarazem dziełami wiary. Dziełami, w których artyści wyrazili swoją wiarę, swoje zmaganie z wiarą. Przewodnikiem w tych poszukiwaniach był starożytny tekst Składu Apostolskiego.
   Na niewiele by się jednak zdało samo przyporządkowanie obrazów do kolejnych wersów Składu Apostolskiego. Zatem wybrane obrazy opatrzyliśmy krótkim komentarzem zawierającym opis, analizującym to, co dany obraz przedstawia oraz jego treść teologiczną.
   Zdecydowaliśmy się zaprezentować reprodukcje, w których czuć puls wiary i które mogą pomóc w przyswojeniu sobie sensu i znaczeń wymawianych w wyznaniu wiary formuł, ponieważ przekonani jesteśmy szczerze, iż w obecnym czasie wiara w sercu człowieka może zrodzić się także z widzenia. Z kontemplacji piękna i oglądania wielkiej sztuki.

ks. Łukasz Libowski i klerycy opolskiego seminarium duchownego

Foto

Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto