Korzenie i konsekwencje lęków

I. ISTOTA  LĘKU Każdy z nas w swoim życiu doświadcza wielu różnych lęków. Lęk w różnych postaciach i z różnym nasileniem towarzyszy człowiekowi przez całe życie. Wprawdzie może nie pamiętamy leków z dzieciństwa, związanych np. z obawami z powodu nieobecności matki czy...

Praca nad uczuciami

I.  WEJŚCIE W ŚWIAT NIEUPORZĄDKOWANYCH UCZUĆ  Rekolekcje ignacjańskie są czasem modlitwy, podczas której mamy okazję do głębszego poznania siebie. Może nam towarzyszyć w tych dniach szczególnie modlitwa św. Augustyna: Daj mi poznać siebie, bym mógł poznać Ciebie. W...

Jak się obchodzić z życiowymi zranieniami?

1. Każdy doznaje zranień W ciągu swojego życia każdy doznaje zranień. Nikt nie może ich uniknąć. Sam fakt zranienia nie jest jeszcze problemem. De­cydującą sprawą jest to, w jaki sposób do nich podchodzimy. Kto nie przyjrzy się swoim zranieniom pochodzącym z...

Psychologia rekolekcyjnego milczenia

Gdy mówimy o milczeniu rekolekcyjnym, rozumiemy je szerzej niż tylko wstrzymanie się od rozmów. Jest to cała atmosfera, którą się stwarza i od której tak wiele zależy. To, o czym chciałbym mówić, będzie komentarzem do annotacji 20 – komentarzem częściowym, jako...